Terminal Design / Stand ve Sergileme Tasarımı

Terminal

Design and Space Solutions

Kültürel Sergilemeler

“Bilginin doğru iletilmesi” kültürel sergileme tasarımının temel işlevidir. Küratörler, iletişimciler, yapımcılar, ses ve ışık tasarımcıları gibi çok disiplinli bir takımın parçası olan Terminal, bilginin doğru bir senaryo içinde, en açık anlatımla izleyiciye ulaşmasını sağlar. En yalın tasarıma indirgenmiş sistem elemanları ve tamamlayıcılar, tanımlı bir alan içinde sergilenen “fikri” ön plana çıkarır.